Kunskap och kompetens att bygga på

En flexibilitet i uppdragen. Ingen uppgift är för för stor eller för liten

Om ossSom en av de mest välrenommerade, som elittränare och med över 40 års erfarenhet inom träning kan jag ta mig an en variation av fysisk träning. 
Med över 20 års erfarenhet av småskalig skogsförädling med främst sågverk, fräs och hyvel, kan vi ta emot många typer av specialbeställningar.

Vill du veta mer? Läs mer om vad jag kan göra för dig här på hemsidan eller kontakta mig per mail eller telefon.